Top

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ

ਕੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜੀ ਹਾਂ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋ ਡਾਉਨਲੋਡ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀਆ?

ਔਰਤਾ ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਏ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋ ਡਾਉਨਲੋਡ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਕਿਨੀ ਫੀਸ ਹੈ?

ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਹੈ

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਰ ਕਿਥੋ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਜਦੀਕੀ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਬਲਦਸਤ ਅੰਦਾਜੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਰਫੋਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪਰਫੋਰਮਾ ਨੰਬਰ 24.5 (I) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ।ਕਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਮੌਖਿਕ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਕੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ?

ਜੀ ਹਾਂ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾ ਹੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ details ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ?

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਾ ਸਾਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ

ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋ ਕਿਨੇ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ 10-05-2023 11:43 AM

Please select all that apply:

A link, button or video is not working
It has a spelling mistake
Information is missing
Information is outdated or wrong
I can't find what I'm looking for
Other issue not in this list