Top

ਬੇਦਾਅਵਾ

ਬੇਦਾਅਵਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੰਗਤਤਾ/ਉਲਝਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ.

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ, ਆਦਿ ਵੈਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋਣ. ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ.

ਲਿੰਕ ਕੁਝ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

ਸਾਡੇ ਉੱਤਮ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ.

ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤੀ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ.

ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ

ਬਾਹਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ/ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ

ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ / ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ / ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲਣਗੇ. ਇਹ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ / ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ -ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ/ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਲਿੰਕ

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਫਰੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਨਿਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ.

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿਭਾਗਾਂ) ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ / ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਅਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਡਾਟਾ, ਜਾਂ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ.

ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੌਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (ਆਈਪੀ) ਪਤੇ, ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ, ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਪੰਨਿਆਂ.

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. ਅਸੀਂ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਵਾਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਲੌਗਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਪੋਰਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੀਤੀ

ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਸ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ 24-03-2022 12:24 PM

Please select all that apply:

A link, button or video is not working
It has a spelling mistake
Information is missing
Information is outdated or wrong
I can't find what I'm looking for
Other issue not in this list